Kratéma Fight Club hanteert de volgende huis en gedragsregels.

 • Iedereen is gelijk en we behandelen elkaar gelijkwaardig, discriminatie dan wel pestgedrag hoort niet in onze Fight Club thuis.
 • Het in het bezit hebben of onder invloed zijn van alcohol of drugs tijdens de les is niet toegestaan.
 • Agressief gedrag naar anderen of anderzijds richting de instructeur wordt niet getolereerd, bij agressief gedrag kan het lidmaatschap per direct beëindigd worden.
 • Iedereen heeft respect voor elkaar ongeacht gradatie.
 • Elk lid is verantwoordelijk voor zijn of haar verzorging, lange teennagels, handnagels zijn niet toegestaan.
 • Contributie dient te worden voldaan na inschrijving bij Kratéma Fight Club Je gedraagt je tijdens de lessen beleefd naar andere leden
 • Je helpt en coacht elkaar Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen handelen. Schade die je opzettelijk toebrengt aan anderen en/of aan jezelf is Kratéma Fight Club niet verantwoordelijk voor.
 • Trainen met bescherming is verplicht, kratéma Fight Club is niet verantwoordelijk voor schade die isontstaan door toedoen van een lid die zonder bescherming traint.
 • Tijdens de lessen trainen we in sportkleding wat bestemd is voor de desbetreffende sport.
 • Handdoek en bidon met water is aan te bevelen.
 • Kratéma Fight Club kan een lid vragen om een VOG (verklaring omtrent gedrag ) te laten zien.